Əlbəqərə — İnək surəsi
87
1 Əlif, Lam, Mim. 2 Bu, (Allah tərəfindən nazil edilməsinə, haqdan gəlməsinə) heç bir şəkk-şübhə
Новый Азербайджан
Surə 1 – Əl Fatihə – Kitabı açan surəsi
66
Mәkkədə nazil olunmuşdur 7 ayədir 1 Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! 2 Həmd (şükür və tərif) olsun Allaha
Новый Азербайджан
Сурәләр
77
Новый Азербайджан
AYETEL KÜRSİ / KUR’AN-I KERİM / BAKARA SURESİ 255.AYET (Mealli) Yusuf Çengelci
77
Новый Азербайджан
Kur’an-ı Kerim / Meryem Suresi (1-17. Ayetler) – Hafız Mustafa
72
Новый Азербайджан
NASR Suresi – Namaz Surelerini Ezberlemek İsteyenler İçin 10 Tekrar
76
Новый Азербайджан
TEKASÜR Suresi – Namaz Surelerini Ezberlemek İsteyenler İçin 10 Tekrar
52
Новый Азербайджан
HÜMEZE Suresi – Namaz Surelerini Ezberlemek İsteyenler İçin (10 Tekrar)
55
Новый Азербайджан
TEBBET Suresi – Namaz Surelerini Ezberlemek İsteyenler İçin 10 Tekrar
59
Новый Азербайджан
KUREYŞ Suresi – Namaz Surelerini Ezberlemek İsteyenler İçin 10 Tekrar
62
Новый Азербайджан
KEVSER Suresi – Namaz Surelerini Ezberlemek İsteyenler İçin 10 Tekrar
53
Новый Азербайджан