“Kitabxana informasiya fəaliyyətində rəqəmsal marketinq” adlı kitab nəşr olunub

Kitabxana marketinqinin əsas məqsəd və vəzifələri tam oxucu məmnuniyyətini təmin etmək, maksimum istehlaka nail olmaq, bazarın profil seqmentində möhkəmlənmək, məhsul və xidmətlərin optimal seçiminin təmin edilməsi

Azertag.az

Оцените статью
Azərbaycan