Azərbaycanın dünyanın iqtisadi həyatında mühüm rolu barədə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində müzakirələr aparılacaq

Avropa Şurası öz fəaliyyətində və üzv dövlətlərlə münasibətlərində, başlanğıcdan müəyyənləşmiş ali prinsiplərini həyata keçirməkdə yeni mərhələni yaşamaqdadır. Müasir dövr və cərəyan edən proseslər yeni yanaşmalar tələb edir. Üzv dövlətlərin yaxınlaşması, siyasi

Azertag.az

Оцените статью
Azərbaycan