Surə 1 – Əl Fatihə – Kitabı açan surəsi

Mәkkədə nazil olunmuşdur 7 ayədir

1 Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə!

2 Həmd (şükür və tərif) olsun Allaha (və ya: Həmd məxsusdur Allaha) – aləmlərin Rəbbinə,

3 (Bu dünyada hamıya) mərhəmətli , (axirətdə isə ancaq möminlərə) rəhmli olana, 4 Haqq-hesab (qiyamət) gününün sahibinə!

5 Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik!

6 Bizi doğru (düz) yola yönəlt!

7 Nemət verdiyin kəslərin yoluna! Qəzəbə düçar olmuşların və (haqdan) azmışların (yoluna) yox!

1 Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

2 Хвала Аллаху, Господу миров,

3 Милостивому, Милосердному,

4 Властелину Дня воздаяния!

5 Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи.

6 Веди нас прямым путем,

7 путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших.СВЕРНУТЬ

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Новый Азербайджан